Gizlilik ve Kullanıcı Verilerinin Korunması Politikası

Kişisel verilerin korunması DE-KO Elektrikli Cihazlar ve Gereçler Tas. Müh. ve Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (ninkasi) için önemli bir konudur. ninkasi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Ninkasi kişisel verileri websiteleri ve sosyal medya hesapları aracılığı ile elektronik ve yazılı olarak toplamaktadır.

Ninkasi, kişisel verileri işlenmesi sürecinde kişisel verileri kendi bünyesinde tutmaktadır. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kişisel veriler, Ninkasi tarafından işletilen e-ticaret platformlarındaki tüm süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla işlenebilmektedir.

Ninkasi, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Ninkasi kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Ninkasi işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Ninkasi tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi'nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etme ve silme ve düzeltilmesini isteme gibi hakları bulunmaktadır.

Ninkasi tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesine üye olurken verilecek olan kişisel veriler, elektronik ticaret platformu üzerinden yapılan alışverişlerin bildirimleri, reklam ve tanıtım e-posta yada sms’leri için kullanılmak üzere işlenecektir. Elektronik  ticaret platformuna üye olan kullanıcılar e-posta yada sms alma izinlerini, firmamız telefon yada e-posta adreslerinden bize ulaşarak değiştirme hakkına sahiptir.

Ninkasi, Ninkasi tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Ninkasi’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Ninkasi'nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Ninkasi tarafında websitesine yapılan her ziyaret, çerezler aracılığı ile izlenmektedir. Web sitemizi kullanarak ve ilk kullanımda karşınıza çıkacak olan Çerez politikası metnini onaylayarak bu bilgilerin çerezlerde saklanması, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili tüm işlemleri kabul etmiş sayılırsınız.

Ninkasi, web sitesi veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır.